Lõpetanud 2011. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala ning 2015. aastal Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppe. Aastatel 2011-2013 töötanud füsioterapeudina SA Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ning alates 2014. aastast SA Viljandi haiglas. Osalenud erinevatel tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna teemalistel konverentsidel ja seminaridel ning füsioteraapia ja treeningõpetuse alastel praktilistel koolitustel. Lisaks füsioterapeudi tööle on praktiseerinud treeneriametit nii laste kui täiskasvanute üldkehalise treeningu läbiviimisel. Vabal ajal harrastab ka ise erinevates rühmatreeningutes osaleda.