Maerobic treener Krete Ledis

Läbitud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala bakalaureuseõpe 2003.-2006.a ja 2016. a omandatud rakenduskõrgharidus sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal.
2006 – 2015 töötanud füsioterapeudina Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, 2017. aastast SAViljandi Haiglas.
Krete on läbinud mitmeid erialaseid koolitusi nii Eestis kui ka mujal, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja põhitöökohale lisaks läbi viinud rühmatreeninguid erineva vanusegrupiga inimestele.