Maerobic treener Marju Veevo

Läbitud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala bakalauruse- ja magistriõpe 2007-2012. a.
Osalenud mitmetel rahvusvahelistel kursustel ja läbinud mitmeid erialaseid koolitusi Eestis.
2012. a. elas ja praktiseeris füsioterapeudina Belgias.
Töötab füsioterapeudina Viljandi Haiglas ja Viljandi Spordikoolis.
Alates 2013., on Marju tegelenud Ly Tolbergi juhendamisel joogaga, millest on praeguseks kujunenud tema peamine harrastus ja kehaline treening.